แผนประกันชีวิต

เพื่อหลักประกันของครอบครัวการประกันชีวิตเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อให้มั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

› รายละเอียด

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์

สะสมทรัพย์ของเอไอเอที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะเดินไปถึงเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้อย่างแน่นอนพร้อมรับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มความอุ่นใจ

› รายละเอียด

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองครบถ้วนในแผนเดียวทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง ให้คุณพร้อมรับกับทุกสถานการณ์

› รายละเอียด

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ

› รายละเอียด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

› ดาวน์โหลดโบรชัวร์

บำนาญลดหย่อนภาษี

เอไอเอ บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ ที่พร้อมการันตี เงินคืนบำนาญให้คุณรองรับช่วงเวลายามเกษียณ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ

› รายละเอียด